AGH University of Sience and Technology

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zakupiła w firmie Copy Felix urządzenie fotokopiujące.

„Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest zadowolona zarówno ze sprzętu jak i jakości obsługi Copy Felix.”
Dyrektor Biura Rektora AGH