POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

COPY FELIX Ludwik Tuszyński

Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm świadcząc usługi sprzedaży, dzierżawy, serwisu oraz doradztwa w zakresie stosowania
i obsługi urządzeń biurowych. Naszym priorytetowym celem jest ciągły wzrost zadowolenia Klientów poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług oraz dbałości o środowisko naturalne. Swoje działania opieramy o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Strategię działania dostosowujemy do wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych uwzględniając kontekst działania Copy Felix. Identyfikujemy ryzyka i szanse związane z realizacją naszych celów, mając na uwadze optymalizację kosztów oraz planowanie i koordynację działań w obszarze jakości i ochrony środowiska.

Zadeklarowaną politykę Copy Felix realizuje poprzez następujące działania:

  • ciągłe umacnianie pozycji firmy na rynku,

  • dostosowywanie oferty do aktualnych wymagań Klientów, uwarunkowań prawnych i oceny zgodności,

  • planowanie i realizacja procesów z zastosowaniem technik, materiałów i usług zapobiegających zanieczyszczeniom, ograniczających wytwarzanie odpadów, emisji do środowiska w odniesieniu
    do aspektów środowiskowych,

  • ustanowienie celów w obszarze jakości i środowiska oraz zadań środowiskowych,

  • doskonalenie wiedzy, umiejętności oraz świadomości proekologicznej pracowników,

  • zapewnienie zasobów do skutecznego działania i doskonalenia wdrożonego systemu w zakresie poprawy efektów jakościowych i środowiskowych.

Właściciel Copy Felix zobowiązuje się zapewnić warunki oraz wszelkie zasoby niezbędne do realizacji i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także w toku codziennej pracy stosować i promować postanowienia niniejszej polityki.

Ustanowiona polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom i udostępniona dla stron zainteresowanych.

Właściciel Copy Felix
Ludwik Tuszyński

Kraków, dn. 01.03.2018r.