POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

COPY FELIX Ludwik Tuszyński

Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm świadcząc usługi sprzedaży, dzierżawy, serwisu oraz doradztwa w zakresie stosowania i obsługi urządzeń biurowych.  Naszym priorytetowym celem jest ciągły wzrost zadowolenia Klientów poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości usług oraz dbałości o środowisko naturalne i bezpieczeństwo danych, którymi zarządzamy w obszarze działalności firmy. Swoje działania opieramy o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO/IEC 27001

 

Strategię działania dostosowujemy do wymagań i oczekiwań stron zainteresowanych uwzględniając kontekst działania Copy Felix. Identyfikujemy ryzyka i szanse związane z realizacją naszych celów, mając na uwadze optymalizację kosztów oraz planowanie i koordynację działań w obszarze jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa danych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych oraz przechowywanych danych pracujemy zgodnie z wytycznymi normy ISO/IEC 27001.

Zadeklarowaną politykę Copy Felix realizujemy poprzez następujące działania:

  • ciągłe umacnianie pozycji firmy na rynku adekwatnie do zmieniających się okoliczności,
  • dostosowywanie oferty do aktualnych wymagań Klientów, uwarunkowań prawnych i oceny zgodności,
  • planowanie i realizacja procesów z zastosowaniem technik, materiałów i usług zapobiegających zanieczyszczeniom, ograniczających wytwarzanie odpadów, emisji do środowiska w odniesieniu do aspektów środowiskowych,
  • ustanowienie celów w obszarze jakości, środowiska, zadań środowiskowych oraz bezpieczeństwa informacji w obszarze działania firmy Copy Felix,
  • doskonalenie wiedzy, umiejętności oraz świadomości proekologicznej pracowników,
  • zapewnienie zasobów do skutecznego działania i doskonalenia wdrożonego systemu w zakresie poprawy efektów jakościowych i środowiskowych oraz bezpiecznego zarządzania danymi,
  • Stałe doskonalenie zabezpieczeń przyjętych w Deklaracji stosowania, realizację Planu postępowania
    z ryzykiem oraz stosowanie się do wdrożonych polityk i instrukcji bezpieczeństwa informacji.

Właściciel Copy Felix zobowiązuje się zapewnić warunki oraz wszelkie zasoby niezbędne do realizacji
i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a także w toku codziennej pracy stosować i promować postanowienia niniejszej polityki. Ustanowiona polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom i udostępniona dla stron zainteresowanych.

Właściciel Copy Felix
Ludwik Tuszyński

Kraków, dn. 01.04.2021r.