Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (ADO) w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest  COPY Felix.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych

mail : marketing@copyfelix.pl
Adres korespondencyjny : COPY Felix, ul. Eisenberga 7, 31-523 Kraków

Przetwarzane dane

Copy FELIX przetwarza dane osobowe niezbędne do kompleksowego procesu obsługi zleceń oraz w celu przestawienia własnej oferty handlowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a, b i c cytowanego powyżej Rozporządzenia o RODO i w celu prowadzenia działań marketingowych,  w tym pozyskanie i utrzymanie klienta,  zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dostęp do danych osobowych

Do danych osobowych mają dostęp uprawnieni pracownicy. Dane mogą zostać  przekazane podmiotom współpracującym z COPY Felix wyłącznie w celu wykonania zleceń wynikających z umowy zawartej z Klientem.

Czas i bezpieczeństwo przechowywania danych.

Dane przechowywane są do momentu skierowania do COPY Felix prośby o ich wykreślenie chyba, że prawo stanowi inaczej.

COPY Felix działa zgodnie z przepisami prawa oraz ma wprowadzony ZSZ wg norm 9001:2015, 14001:2015 a co za tym idzie firma wprowadziła niezbędne procedury w celu ochrony Państwa danych osobowych.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez COPY Felix mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

Nie profilujemy Państwa danych osobowych, ani nie przetwarzamy danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na prawa naszych Klientów.

 

COPY FELIX