Q-VISION

Q-Vision to produkt polskiej firmy Qube Technologies Sp. z o.o. Oprogramowania to pozwala na kontrolę kosztów drukowania i kopiowania oraz daje wsparcie procesów druku i skanowania. Kontrola dostępu do urządzeń ( PIN lub karty ) zwiększa bezpieczeństwo i umożliwia zdefiniowanie reguł dotyczących uprawnień użytkowników.
Korzyści dla użytkownika: – proste skanowanie do swojego folderu lub na e-mail;
– wydruk podążający (można wydrukować swoją pracę na dowolnym urządzeniu włączonym do systemu)
Korzyści dla administratora: – kontrola nad urządzeniami (stan materiałów, awarie)
– kontrola użytkowników (ilość drukowanych stron, uprawnienia);
– scentralizowane nadawanie uprawnień i generowanie raportów.
System Q-Vision pozwala na integrację z większością dostępnych na rynku urządzeń drukujących.

 

Q-VISION