Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

… firma COPY FELIX od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie…

„ Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą COPY FELIX. Dzięki zaoferowanemu rozwiązaniu internetowej platformy zarzadzania serwisem urządzeń drukujących, zaangażowanie pracowników Uniwersytetu w zakresie realizacji serwisu i dostawy materiałów dla urządzeń objętych usługą jest bardzo niskie.”

Kanclerz