WAWEL S.A.

Informujemy, że WAWEL S.A. korzysta z usług firmy COPY FELIX w zakresie dostaw i serwisu urządzeń biurowych dla firmy. Owocnie rozwijająca się współpraca doprowadziła w 2006 roku do podpisania umowy serwisowej na wyłączną obsługę serwisową wszystkich urządzeń.

„ Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, a dostarczane urządzenia oraz jakość obsługi spełnia nasze oczekiwania i stoi na wysokim poziomie.”

Szef Administracji
Pełnomocnik Zarządu ds. Administracyjnych